Главная » 2009 » Ноябрь » 1 » Gramatika engleskog jezika za srednje škole: Milan D. Stanković
08:25
Gramatika engleskog jezika za srednje škole: Milan D. Stanković

http//www.photoload.ru/data/dc/bf/54/dcbf540f6a9056d33884b1f54a610c1b.jpg


Gramatika engleskog jezika za srednje škole
Author: Milan D. Stanković
Publisher: Nolit, Beograd
Publication date: 1957
Number of pages: 247
Format / Quality: PDF/Excellent
Size: 6 MB
Već duže vremena osećala se u našim srednjim školama potreba za jednim udžbenikom koji će dati pregled engleske gramatike u najskromnijim okvirima. Međutim, u poslednje vreme kada se engleski jezik počeo da predaje na znatno široj osnovi i višem stepenu, sve više se osećala preka potreba za jednom iscrpnijom i detaljnijom gramatikom koja će obuhvatiti celo gramatičko gradivo predviđeno nastavnim programom za više razrede srednjih škola.

Pristupajući izradi ovog udžbenika pisac je ne samo nastojao da zadovolji jednu trenutnu potrebu, već je takođe želeo da napiše takvu gramatiku engleskog jezika koja će svojim preglednim i iscrpnim sadržajem značiti koristan i trajan doprinos nastavi ovog jezika. U tom cilju pisac je u okviru nastavnog programa za više razrede srednjih škola obuhvatio, sistematizirao i klasirao celokupno gramatičko gradivo u iscrpne, pregledne i celovite gramatičke jedinice, a unutar tih jedinica izvršio raspored gradiva u izdvojene sastavne delove sa objašnjenjima o oblicima, podeli, vrsti, značenju i upotrebi. Pisac je naročito insistirao da takvi sastavni delovi jedne gramatičke jedinice sami po sebi opet sačinjavaju samostalno zaokruženo znanje i da svojom sistematičnošću i iscrpnošću pruže učeniku mogućnost da se bez mnogo lutanja lako snađe i odmah dobije odgovor na svako gramatičko pitanje ili problem koji ga u jednom momentu može da interesuje. Da bi se gramatika svojom jednostavnošću izraza što više približila učeniku, pisac je takođe nastojao, koliko je to bilo moguće, da gramatičko gradivo kroz deskriptivna objašnjenja izrasta jedno iz drugog, polazeći od poznatog ka manje poznatom, od lakšeg ka težem, trudeći se da sistematičnost i opšta svrha udžbenika ne izgubi ništa od svoje korisnosti. Celo gramatičko gradivo potkrepljeno je vrlo jednostavnim i jasnim primerima, onakvim kakve bi svaki učenik vrlo često u upotrebi mogao da kaže, a da pri tom pravila koja oni objašnjavaju dobiju puno značenje, smisao i preciznost upotrebe. Pored toga, pisac je posebnu pažnju obratio onom gramatičkom gradivu koje usled specifičnosti engleske gramatike ili duha jezika pretstavlja naročite poteškoće kod učenika (kao naprimer, sadašnje prošlo vreme i sl.) U takvim slučajevima pored iscrpnih objašnjenja oblika, značenja i upotrebe, istaknute su bitne razlike koje se pojavljuju između engleske i naše gramatike, eventualne pogrešne upotrebe koje proizlaze iz toga, kao i neke finese i osobenosti koje zadiru u specifičnosti duha engleskog jezika.

Fonetika je u ovom udžbeniku dobila posebno mesto. To je i razumljivo kad se uzme u obzir da engleski izgovor po broju i osobenostima glasova daleko prevazilazi okvire srpskog glasovnog sistema. Zato je pisac u ovom udžbeniku obratio posebnu pažnju ovom delu engleske gramatike i nastojao da u jednoj obuhvaćenoj celini pruži učeniku najpotrebnija objašnjenja o jeziku uopšte, pojedinim samoglasnicima, dvoglasnicima, suglasnicima, naglasku i intonaciji, dajući tako učenicima dovoljno fonetičkog gradiva pot-krepljenog najkarakterističnijim primerima da bi sami mogli da se pozabave i samostalno ovladaju engleskim glasovima i na taj način što bolje upotpune i usavrše svoj izgovor. S obzirom na specifičnosti engleskih glasova i nastojanja da se oni učeniku približe na što jednostavnijoj osnovi, pisac je u obradi samoglasnika išao od glasa ka slovu, a kod suglasnika od slova ka glasu. Praktičnu stranu takvog tretiranja nije teško primetiti, jer se u praksi pokazalo da na taj način učenik lakše nađe potrebne pojedinosti koje ga interesuju kod jednog glasa.


ifile
megaupload
Password: uztranslations
Категория: Английский|English | Просмотров: 1729 | Добавил: tatarinx | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]